شرکت تهران در آسیا (TDA) از بدو تاسیس با هدف حضور در عرصه سازندگی و پروزه های ملی و در خصوص و همچنین در صنایع مختلف فعالیت خود را در زمینه ی درب های اتوماتیک و پله های برقی و اتوماسیون ساختمانی آغاز کرده و یکی از فعال ترین شرکت های بخش خصوصی در این زمینه می باشد و تا به امروز گام های بلندی در این زمینه برداشته است و تا جامه عمل پوشاندن به برنامه بلند مدت خود لحظه ای از پای نخواهد نشست .

درب های اتوماتیک تهران در آسیا

درب کرکره | درب کرکره اتوماتیک | درب کرکره | کرکره ای فروشگاهی | کرکره منازل | کرکره برقی | درب کرکره منازل | درب تیغه ای | کرکره تیغه ای منازل | کرکره برقی فروشگاهی | درب کرکره ای


درب های اتوماتیک تهران در آسیا